Chakiri Kara Pauen Dhara

Chakiri kara pauen dhara bapre bap jinish ta ki rakam, Sune matha ghurin jabek. Age laka gila bolite chhilen “Path sath Ghala dim path Chas karile bachhar din”. Ajkal definition ta tuku change hai jainchhe “Chasbas ghaladim path padhi chakiripale ashibek bhal din”. Ai katha teke dhariye hamder gainer Upen khub padhila, padhian B.A., M.A. kata ki siraila. Main Bap pather badal take dekhe taka barsar apekhyai. Khali padhile ki habek kamai khabar hainte chakiri ekta darkar. Sabai ta dekhichhen path padhye chakirikar ki kastara bepar. Ar ekta jhumar achhe “Ami ara jaba nai kaniaya dekhite, chakiri nai bakiri nai keu aba raji habek biti dite”. Ai hante Upenara Mai, Bap kata bolichhen beta take 28-30 bachhar hain gela, ami ara tara main kata din ba banchiba, kaniya ekta dekhite habe. Upen bolila Bap hamder jamijaga sakal achhe hele chakiri nai , hamdera standare keu biti dite raji habeknai. Ai samaye bahare motor cycle ekta keu asibar shabda haila. Asila Upenara bhatu Parsu, Parsu pase block office peon kaj Karen.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *